Atlaş El AletleriGEDORE El Aletleri firması 1969 yılında Alman Gedore Werkzeugfabrik Otto Dowidat KG firmasından know-how alınarak kuruldu. 1998 yılında firmanın çoğunluk hisselerini satın alan Gedore Werkzeugfabrik Otto Dowidat KG, Ağustos 2009 tarihinden itibaren firmanın diğer hisselerini de satın alarak şirketin tek sahibi konumuna geldi.

Dünyanın en önemli el aleti üreticilerinden biri olan ve Avrupa’da lider konumda bulunan Gedore grubunun, teknolojik birikiminin, AR-GE desteğinin ve Gedore Gurubunun global üretim ve pazarlama avantajlarının GEDORE El Aletleri’nde kullanılıyor olması iç piyasada da şirketimizi kısa sürede lider konuma getirdi.

Günümüzün artan rekabetçi ve güçlü yönetim anlayışı içinde önemli bir yer tutan “takım ruhu” kavramı tüm firma içinde çok iyi özümlenmiş ve modern bir organizasyon yapısı ile hayata geçirilmiştir. Böylelikle GEDORE El Aletleri’nde doğrudan tüm departmanların dâhil edildiği müşteri odaklı düşünen iyi bir takım oluşturulmuştur. Bu oluşum, müşterilerimizin yararına olarak, personelimizin yüksek sorumluluk bilinci ile çalışmasını, çok daha esnek ve verimli üretim yapılmasını, daha kısa sürede ihtiyaçların karşılanmasını sağlamaktadır. Diğer bir deyişle GEDORE El Aletleri’nde yaratılan bu dinamik ruh sayesinde, firmanın tüm kaynakları ve teknolojisi ürünlere ve hizmete yansıtılmakta ve azami müşteri memnuniyeti hedeflenmektedir.